ALTAPAY – Vaš novi način plaćanja

ALTA PAY sistem plaćanja GARANTUJE brzinu i lakoću obavljanja platnih transakcija, sigurnost, najširi spektar usluga, mogućnost obavljanja i dodatnih usluga kao na primer Western Union transfera i menjačkih poslova.

Platna institucija – Menjačnica ALTA D.O.O je 10.11.2016 rešenjem Narodne Banke Srbije broj 82 postala Platna Institucija, što se mozete videti i na njihovom sajtu https://www.nbs.rs/internet/latinica/58/registar_pi.html.

1. Platna Institucija podrazumeva da možemo da obavljamo usluge koje omogućavaju uplatu gotovog novca na platni račun, da povoljno obavite plaćanja svih vrsta računa (komunalije, registracije, takse, turistički aranžmani, školarine….). Takodje, usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca s platnog računa, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa i usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun. dakle registrovani smo da obavljamo usluge iz člana 4. stav 1 do 3., Zakona o platnim uslugama.