Da Vam budemo bliže

Kada smo 2008. godine otvorili preduzetničku radnju Menjačnica Alta imali smo samo jedan cilj: da Vam pružimo najbolju uslugu. Vremenom smo unapređivali svoje poslovanje, prihvatali kritike i sugestije.

Za Vas smo u svim našim lokalima uveli uplate dopuna za sve mreže mobilne telefonije i uspostavili saradnju sa Državnom lutrijom Srbije. Do 2014. godine uspeli smo da se razvijemo, da proširimo broj menjačkih mesta i prerastemo u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Tokom svih godina naš osnovni cilj je ostao isti. Zauzvrat smo dobili zadovoljne klijente, partnere i saradnike. Naša vizija za budućnost je otvaranje još menjačkih mesta kojima ćemo pokriti potražnju za našim uslugama.

Do tada, pozovite nas kako biste proverili najbolji kurs u gradu i dogovorili se o transakciji koju želite da obavite u nekom od naših lokala ili drugom mestu, u zavisnosti od Vaših potreba. Za sada uspešno ispunjavamo Vaše zahteve, a nastojaćemo da tako bude i u narednim godinama.